Østjysk Boligselskab

Indmeldelse og ventelisteregler

Indmeldelse

Ønsker De at komme på venteliste til en af vores boliger, bedes De udfylde nedenstående ansøgningsskema.         

Man kan frit vælge, hvor mange steder/afdelinger af Østjysk Boligselskab man ønsker at stå på venteliste til. Man kan således både søge Hedensted, Løsning m.v. på samme ansøgningsskema.Det koster 200 kr. at blive indmeldt. Herefter koster det 100 kr. årligt.
Herunder kan du trykke på linket og udfylde ansøgningsskemaet

Når man har sendt et ansøgningsskema skal man indbetale de 200 kr. til:

reg. nr. 7160
kontonr. 0250691
Husk at skrive navn så vi kan se, hvem der har indbetalt.
 


Du kan nu også betale med mobilepay ved indmeldelse - dette gøres til dette nummer: 533999

Venligst skriv i bemærkningsfeltet på ansøgningsskemaet, hvis du har betalt med mobilepay.


Generel information om ventelister

Der er med virkning fra 1. juli 2019 kommet nye regler, der betyder, at hver anden bolig skal tilbydes medlemmer, der ikke i forvejen bor i selskabet.

Til dem, der ikke i forvejen er på venteliste og ikke bor i Østjysk Boligselskab, skal der ved opnotering betales et gebyr på 100 kr. samt 1. års venteliste gebyr svarende til 100 kr. pr. år.

Det vil sige, at hvis man bliver skrevet op i januar skal man betale 100 kr. i opnotering og 100 kr. i ventelistegebyr i alt 200 kr. Bliver man skrevet op efter 1. oktober gælder betaling af 200 kr. for indeværende år + følgende år. 
Ved hvert årsskifte vil man blive opkrævet 100 kr. i ventelistegebyr, så længe man ønsker at stå på ventelisten. Såfremt gebyret ikke er betalt 6 uger efter opkrævningen vil man bliver slettet af ventelisten.

Ved indflytning slettes man af ventelisten, men kan naturligvis vælge at lade sig skrive op på ny.

Reglen om, at hvis man afgiver en anden bolig i selskabet, så kommer man foran dem, der er på venteliste, men ikke bor i Østjysk Boligselskab, er stadig gældende.           

Ifølge den nye bekendtgørelse er der ikke længere fortrinsret for børnefamilier eller begrænsning på, hvad lejlighedsstørrelse man kan søge.

Når et lejemål bliver ledigt, tilbydes lejemålet, den/de ansøger(e), der har søgt netop den type og har stået længst tid på venteliste. Ansøgere, der får tilbudt en bolig får besked, hvis de ikke kommer i betragtning.

Bemærk, at hver ansøgning kun knytter sig til et navn.

Til de lejere, der bor i Østjysk Boligselskab

Man er ikke på venteliste, når man har fået en bolig, medmindre man lader sig skrive op på ny og betaler det årlige gebyr på 100 kr.

Såfremt man ønsker tilbud om en anden bolig i selskabet, skal man fra 1. januar 2012 stå på venteliste (100 kr. årligt) 

Man kan få reglerne uddybet hos afdelingens repræsentantskabsmedlemmer.

Man er velkommen til at ringe og spørge, om man er på oprykningsventeliste, hvilket man vil være, hvis man har ladet sig skrive op igen og betalt nyt gebyr, da man fik den bolig, man bor i nu.   

Priser

Opnotering : 100 kr.           en gang ved indmeldelse

Ajourføring: 100 kr.           årligt så længe man vil stå på venteliste

Med venlig hilsen

Østjysk Boligselskab af 1976

Velkommen til vores hjemmeside