Østjysk Boligselskab

Startboliger

Er du ung og vil du gerne flytte hjemmefra, er en startbolig måske noget for dig.
Østjysk Boligselskab har søgt midler fra staten til at etablere "startboliger".
Startboliger er for unge mennesker mellem 18 og 24 år, der har behov for 
en bolig, hvortil der er knyttet ca. 3,5 voksenstøttetimer pr. uge.
Boligerne kan søges via Østjysk Boligselskab eller Hedensted kommune.
Ansøgningen vedligges en begrundelse for behov for startbolig.
Ønsker du at høre mere kontakt venligst socialvicevaert@outlook.dk